CODE OF CONDUCT


 

Miljö och samhällsansvar

Alla företag är skyldiga att bidra till en global bärkraftig samhällsutveckling. Vårt arbete med socialt ansvar tar sin utgångspunkt i grundläggande principer baserade på de internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljöskydd och korruptionsbekämpning (ILO-konventerioner och FN´s mänskliga rättigheter).

Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att medverka att konventionerna följs. Vi bidrar till kraftfull och ansvarsfull
utveckling hos våra producenter och eftersträvar att utgöra en positiv skillnad för anställda i leverantörskedjan.

 

Global Compact

Praxis A/S är medlem i FN´s Global Compact Concept som är ett internationellt gemensamt regelsystem för företagens samhällsansvar. Det är för närvarande över 2400 företag anslutna på världsbasis och vi är stolta att vara medlem där.

 

Leverantörskedjan


Merparten av våra produkter tillverkas hos europeiska producenter som arbetar efter samma regler som i Sverige. Vi har också några tillverkare i fjärran östern och även där har vi satt fokus på miljö och arbetsförhållanden.

Vi accepterar inte barnarbete ej heller arbetstider upp mot 72 timmar per vecka utan förväntar oss att gällande arbetstidsregler efterföljs. Vi har satt igång ett systematiskt arbete i leverantörskedjan så att globaliseringen inte innebär att grundläggande krav i arbetsförhållanden blir åsidosatta.

  

Kundkrav

Praxis Kläder och Skor har mångåriga traditioner att utveckla nya modeller i samarbete med sina kunder. Vår mångåriga fokusering på utveckling, passform, design och inte minst materialkvalitet har gjort att vi med stolthet kan säga att vi är bra på komfort.

På miljösidan arbetar vi för att vidga tanken på renare teknologi. För oss är det viktigt att man har omtanke om miljön.
Vi förväntar att alla våra leverantörer tar så mycket hänsyn till miljön som möjligt. Vi har i åratal arbetat med att ersätta de mest skadliga kemikalierna till bättre alternativ.

Då och då vill våra kunder förvissa sig om att produkterna håller vad vi lovar. Därför tillverkas vår kollektion av material med olika miljömärkningar.

 

Eko-tex

De flesta av våra arbetskläder är EKO-Tex 100 certifierade och några av våra tyger har också andra miljömärken som Bluesign®

 

EU-blomman

EU-blommans märke är ett av EU´s två officiella miljömärkningar. Blomstermärkta meter-varor följer ett miljö/
regelsystem som på bästa sätt ställer krav på hur miljöbelastning, kemikalieinnehåll spill och resursutnyttjande används. Märket är baserat på en livscykel värdering dvs från tillverkning till sluthantering. Samtidigt är det ett krav att arbetsmiljölagen efterföljs i produktionslandet.

 

Bluesign®

Bluesign® är en oberoende och internationell standard för industritextilier. Märket tilldelas produkter som lever upp till de hårda miljökrav i hela produktionskedjan från råmaterial till färdig produkt. Bluesign® är en proaktiv standard som visar vägen till framtidens sunda textilier.

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven