CODE OF CONDUCT


 

Miljø- og samfundsansvar


Vi mener at alle virksomheder, er forpligtede til at bidrage til en global bæredygtig samfundsudvikling. Vores arbejde med arbejde med social ansvarlighed tager sit udgangspunkt i grundlæggende principper baseret på de internationale konventioner om menneskerettig-heder, arbejdstager-rettigheder, miljøbeskyttelse og korruptions-bekæmpelse (ILO-konventioner og FN’s menneskerettigheder).

Vi vil arbejde aktivt med vore leverandører for at medvirke til at konventionerne overholdes. Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig ansvarlig udvikling hos vores producenter og tilstræber at gøre en positiv forskel for ansatte i leverandørkæden.

 

Global Compact


Praxis er medlem af FN’s Global Compact koncept, der er et internationalt fælles regelsæt om virksomheders samfundsansvar. Der er p.t. over 2400 virksomheder med på verdensbasis, og vi er stolte af at være med i det selskab.

Global Compact er et CSR-initiativ, som den tidl. generalsekretær, Kofi Annan har igangsat for at inddrage private virksomheder i arbejdet med at tackle nogle af verdens største sociale og miljømæssige udfordringer.

Helt centralt i konceptet er ti grundprincipper indenfor 4 hovedgrupper:


Menneskerettigheder - Arbejdstagerrettigheder - Miljøbeskyttelse - Anti-korruption

Vores tilslutning skal ses som et udtryk for vores engagement og ønske om at bidrage til en bæredygtig udvikling ved aktivt at deltage i at løse de utilsigtede konsekvenser af globaliseringen.

Læs mere på www.unglobalcompact.org

 

Leverandørkæden


Langt det meste af vores tøj produceres hos europæiske producenter, der arbejder under helt samme regler som i Danmark.

Vi har også enkelte leverandører i Fjernøsten, så vi har fokus på, hvordan miljø- og arbejdsforhold er hos vores producenter i Fjernøsten. Vi vil ikke acceptere børnearbejde og arbejdstider på op imod 72 timer pr. uge, og derfor forlanger vi, at helt basale arbejdstagerregler overholdes. Vi har igangsat et systematisk arbejde i leverandørkæden, så globaliseringen ikke er skyld i, at grundlæggende krav til arbejdsforhold slækkes.

Metervarer med miljømærker koster lidt mere. Vi mener, at det er op til vore kunder at afgøre, om de vil lægge vægt på disse mærker. Under alle omstændigheder er Øko Tex 100’s grænseværdier blevet vores minimumsstandard på arbejdstøj. Det skal vore leverandører skrive under på.'
Code of conduct
Som code of conduct har vi valgt at følge den kendte Business Social Compliance Initiative (BSCI), fordi vi kan stå inde for indholdet.

Business Compliance Social Initiative - BSCI

En Code of conduct er et regelsæt for etisk opførsel overfor miljø og arbejdstagere i leverandørkæden. En Code of Conduct er baseret på ILO konventionerne og Global Compacts 10 principper. Vores code of conduct bestemmer de rammer og minimumskrav, som vi stiller til vore leverandørers sociale og miljømæssige forhold. Vi har valgt at følge den kendte Business Social Compli-ance Initiative (BSCI) – code of conduct, fordi vi kan stå inde for indholdet, men vi er ikke medlem af BSCI.

Vi forlanger, at vore leverandører skriver under på, at de vil følge vores Code of Conduct, som er gjort til en del af samarbejdsaftalen med vores leverandører i Fjernøsten. Det giver os mulighed for at afbryde samarbejdet, hvis vi konstaterer, at reglerne ikke bliver overholdt. Vi mener dette alvorligt, men ved også godt, at det vigtigste i dette arbejde er, at der løbende sker fremskridt på hver eneste fabrik, der producerer vores varer i lande uden for EU.

Vi kan aldrig garantere, at vores code of conduct bliver overholdt. Vores mål er at blive hørt og accepteret af leverandørerne, så de tager vores holdninger til sig og arbejder for bedre arbejdstager-forhold i deres egen produktion og påvirker deres underleveran-dører. Det er en langsommelig proces, hvor hvert lille fremskridt tæller i positiv retning.

Læs mere på www.bsci-eu.org

 

Kundekrav


Praxis har lange traditioner for at produktudvikle nye designs i samarbejde med brugerne. Vores mangeårige fokusering på udvikling af pasform, design og ikke mindst stofkvaliteter har ført til, at vi med en vis stolthed kan sige, at vi er gode til komfort.

På miljøsiden arbejder vi for at udbrede tankerne om renere teknologi. For os er der ikke anden vej frem end at alle må udvise mere omtanke for miljøet på enhver tænkelig måde.

Vi forlanger at alle vore leverandører tager så meget hensyn til miljøet, som overhovedet muligt. Vi har i årevis arbejdet med at erstatte de mest skadelige kemikalier med mindre skadelige alternativer.

Ind i mellem vil vore kunder gerne have vished for, at produkterne er, som vi siger. Derfor producerer vi kollektionen i stoffer med forskellige miljø-mærker.

 

Kontrol


Men der skal mere til end bare ord. Der skal helt konkret handles og de reelle fremskridt kan først ses, hvis man måler og kontrollerer hver enkelt leverandør hos vore producenter i Fjernøsten. Kontrol er dyrt og besværligt og skaber ikke i sig selv bedre forhold for de ansatte. En af vores største leverandører i Fjernøsten er allerede med i det europæiske BSCI-koncept og en anden leverandør har en amerikansk social certificering, WRAP, som er helt på højde med vores code of conduct.

Status er, at vi ikke har leverandører i Fjernøsten, som ikke allerede har prøvet at få lavet et socialt audit af et uvildigt certificeringsbureau. Det er vi godt tilfredse med. På den måde sikrer vi, at vi kan sælge vores produkter med god samvittighed.

 

Mål


Vi har valgt at koncentrere vores CSR indsats omkring ansvarlig leverandørstyring, og de kemikalier vi vil tillade i vores tøj. Vi har sat os det mål, at nye leverandører skal have gennemført et socialt audit for at blive leverandør til os. Dermed sikrer vi, at fabrikken kender de grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

Vores nuværende leverandører skal helst opnå små løbende forbedringer, indtil deres arbejdstagerforhold er fuldt ud på højde med regelsættet i vores code of conduct. Derfor vil vi holde nøje øje med hver enkelt leverandørs fremskridt.

Sidenhen vil vi begynde at arbejde med det eksterne miljø for at undersøge, om vi på nogen måde kan reducere det CO2 udslip, som vores virksomhed er skyld i.

 

Øko-tex 100


En Øko-Tex 100 mærkning er forbrugerens tryghedsmærke med garanti for, at metervaren ikke er skadeligt for den, som bruger tøjet. Mærket har krav til indholdet af sundhedsskadelige stoffer (tungmetaller og formaldehyd), men der er også krav til blandt andet farveægthed.

Alt vores arbejdstøj er fremstillet i stof, der er Øko Tex 100 mærket, og det samme gælder for alt det tilbehør vi bruger. En del af vore metervarer har desuden EU-blomst mærket.

 

Hvorfor gå efter Øko-Tex mærket?


Fordi det ikke er muligt at se eller føle, om der er sundheds-skadelige kemikalier i tøj. De fleste kemikalierester, men desværre ikke alle, vil forsvinde efter første vask, hvilket i stedet er til stor skade for miljøet. Derfor skal de sundhedsskadelige kemikalier i tøj begrænses mest muligt. Det er muligt at købe tekstiler uden disse stoffer, fordi der er alternative og ufarlige kemikalier og metoder, som producenterne kan bruge i stedet for de sundheds-skadelige stoffer. Øko-Tex 100 mærkede tekstiler er sikre tekstiler, som ikke skader kroppen, men de er ikke økologiske, som mange tror på grund af navnet

Læs mere på www.oeko-tex.com

 

EU-blomsten


EU-blomst mærket er et af EU’s to officielle miljømærker. Blomstermærkede metervarer overholder et miljø-regelsæt, der på fornemste vis stiller krav til miljøbelastning, kemikalieindhold, spild og ressourceudnyttelse. Mærket er baseret på en livscyklus vurdering, det vil sige fra produktets tilblivelse til dets bortskaffelse. Samtidig er det et krav, at arbejdsmiljølovgivningen i produktionslandet er overholdt.

Læs mere på www.ecolabel.dk

 

Bluesign


Flere af vore europæiske stofleverandører er Bluesign® virksomheder.

Bluesign® er en uafhængig og international standard for industritekstiler. Mærket kan tildeles produkter, der lever op til skrappe miljøkrav i hele produktionskæden – fra råmateriale og kemisk efterbehandling til det færdige produkt. - Mærket kan også fås alene på stoffet "bluesign® approved fabric".

Vi tror, at BlueSign® bliver en af fremtidens vigtigste miljøstandarder for europæiske textilproducenter.

Læs mere på www.bluesign.com

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven